Quy định tại Vextrader

Vextrader được cấp phép và quy định toàn diện để đảm bảo toàn bộ tiền của bạn được bảo vệ.

fintac

Trang Web Chính thức : FINTRAC
Hồ sơ Chính thức : Vextrader
Thuật ngữ Tìm kiếm: Vextrader

Giới thiệu Fintrac

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) là đơn vị tình báo tài chính Canada (FIU) và báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trung tâm hỗ trợ phát hiện, ngăn ngừa và chặn đứng hoạt động rửa tiền và điều chỉnh các giao dịch ngoại hối của những người được nó cấp phép.

Báo cáo

Vextrader hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo nghiêm ngặt của Fintrac. Chúng tôi được yêu cầu hoàn thành các báo cáo về các giao dịch và tài sản nhất định và gửi chúng đến FINTRAC. Báo cáo giao dịch tài chính rất quan trọng đối với khả năng phân tích các giao dịch của FINTRAC để phát triển thông tin tài chính được tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan đối tác. Do đó, chất lượng báo cáo của chúng tôi được FINTRAC xem xét trong các kỳ kiểm duyệt.

Thẩm quyền Kinh doanh

Các dịch vụ sau đây được cung cấp:

  • Dịch vụ kinh doanh ngoại hối
  • Dịch vụ chuyển tiền
  • Đổi hoặc bán bản nháp, séc du lịch, v.v.

Trang web chính thức : Bộ Phát triển Kinh tế Dubai
Thuật ngữ tìm kiếm : VexVentures
Số giấy phép : 955500

Bộ Phát triển Kinh tế Dubai (DED)

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Dubai được biết đến là một trong những thị trường tài chính hàng đầu thế giới và cũng là một trong những quốc gia được bảo vệ nhiều nhất trước các rủi ro tài chính.

Bộ Phát triển Kinh tế (DED) của Tiểu vương quốc Dubai là một cơ quan chính phủ được ủy thác để thiết lập và thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của Dubai trong các hệ thống quản trị rộng lớn hơn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mục tiêu chiến lược

  • Tăng trưởng kinh tế
  • Năng lực cạnh tranh kinh tế
  • Cộng đồng doanh nghiệp Hạnh phúc
  • Tầm nhìn xa về kinh tế & kế hoạch

Cơ quan kinh doanh

  • Xây dựng kế hoạch & chính sách kinh tế
  • xác định và hỗ trợ các ngành chiến lược
  • Cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế để hợp tác chặt chẽ với Phòng Thương mại & Công nghiệp Dubai.

DED là người chiến thắng năm 2012 của “Thực thể chính phủ xuất sắc” trong chương trình xuất sắc của Chính phủ Dubai.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!