Giao dịch Ngoại hối (Forex)

Chúng tôi cung cấp chênh lệch CFD cạnh tranh trên hơn 70 cặp ngoại hối, bao gồm tất cả các cặp tiền lớn nhỏ.

10-min (1)

Giao dịch FX là gì?

Giao dịch Forex là việc mua hoặc bán tiền tệ tại một quốc gia đổi lấy tiền tệ tại một quốc gia khác.

Forex là một trong những thị trường thanh khoản nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch 3 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Đồng đô la Mỹ là loại tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Chúng tôi cung cấp giao dịch ngoại hối dưới dạng CFD.

Lợi ích Giao dịch FX

Bạn có thể giao dịch CFD ngoại hối bằng cách sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể đạt được mức tiếp xúc thị trường cao hơn bằng cách giảm chỉ một phần của toàn bộ giá trị giao dịch của bạn.

Tiếp xúc cao hơn dẫn đến độ tăng giảm lớn hơn. Với giao dịch ngoại hối, bạn có thể suy đoán khi nào một loại tiền tệ tăng hay giảm so với các loại tiền tệ khác.

11-min

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!