Phân tích Cơ bản và Kỹ thuật

Không còn phải đối mặt với rào cản kiến thước, không phải tốn thời gian nữa, đạt lợi nhuận ngay.

Phân tích Cơ bản

Giá Forex và CFD bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô, các sự kiện địa chính trị và mối liên kết của chúng. Những yếu tố này có thể bao gồm:

Tốc độ tăng trưởng GDP, các sự kiện địa chính trị có khả năng gây rối, thống kê việc làm, lãi suất và cân bằng các báo cáo thương mại, v.v.

Bắt đầu bằng cách phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô của trải rộng và tổng hợp dữ liệu từ trên xuống, thu hẹp và tinh chỉnh quá trình tìm kiếm để chỉ bao gồm các cặp tiền tệ có tiềm năng lợi nhuận.

Ngược lại, loại phân tích này bắt đầu bằng việc phân tích cặp tiền tệ từ dưới lên để tổng hợp thông tin kinh tế vĩ mô.

Những yếu tố này là động lực chính cho tiền tệ. Nếu một quốc gia có thặng dư thương mại, điều này có nghĩa là có nhu cầu cao đối với hàng hóa và dịch vụ của nó, do đó, nhu cầu lớn hơn đối với tiền tệ của họ làm tăng giá trị tương đối. Tương tự, lãi suất tương đối cao hơn dẫn đến dòng tiền, do đó thúc đẩy giá trị của một loại tiền tệ.

Những điều này có tác động đáng kể đến việc định giá hàng hóa. Ví dụ, sự gia tăng xung đột quốc tế có thể dẫn đến nhu cầu về niken tăng, được sử dụng trong chế tạo vũ khí và chế tạo đạn dược, làm tăng giá vật liệu này.

Tìm hiểu Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá lịch sử để nhận dạng và xác định xác suất của các biến động trong tương lai trên thị trường thông

qua việc sử dụng các nghiên cứu kỹ thuật, các chỉ số và các công cụ phân tích khác.
Phân tích kỹ thuật tóm gọn ở hai điều:

  • nhận dạng xu hướng
  • xác định vùng hỗ trợ/kháng cự thông qua việc sử dụng biểu đồ giá và/hoặc khung thời gian

Thị trường chỉ có thể làm ba việc: di chuyển lên, xuống hoặc đi ngang.

Giá thường di chuyển theo kiểu ngoằn ngoèo, và kết quả là hành động giá chỉ có hai trạng thái:

  • Phạm vi – khi giá ngoằn ngoèo theo chiều ngang
  • Xu hướng – giá ngoằn ngoèo cao hơn (xu hướng tăng hoặc xu hướng bò tót) hoặc thấp hơn (xu hướng giảm hoặc xu hướng gấu)

Vì sao Phân tích Kỹ thuật lại Quan trọng?

Phân tích kỹ thuật của một thị trường không chỉ giúp bạn xác định nên tham gia thị trường khi nào và tại đâu, mà quan trọng hơn nhiều là nên thoát ra khi nào và tại đâu.

08-min

Dùng Phân tích Kỹ thuật Thế nào?

Phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết rằng các thị trường hỗn loạn (không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo), nhưng đồng thời, hành động giá không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói cách khác, Lý thuyết hỗn loạn toán học chứng minh rằng trong trạng thái hỗn loạn, có những mô hình nhận dạng có xu hướng lặp lại.

Loại hành vi hỗn loạn này được quan sát trong tự nhiên dưới dạng dự báo thời tiết. Ví dụ, hầu hết các nhà giao dịch sẽ thừa nhận rằng không có sự chắc chắn nào khi dự đoán biến động giá chính xác. Kết quả là, giao dịch thành công không phải là việc đoán đúng hay sai: mà là về việc xác định xác suất và thực hiện giao dịch khi tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Một phần của việc xác định xác suất liên quan đến dự báo hướng thị trường và thời điểm/nơi để vào một vị trí, nhưng điều quan trọng không kém là xác định tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của bạn.

Hãy nhớ rằng, không có sự kết hợp chỉ số kỹ thuật kỳ diệu nào có thể mở khóa một số loại chiến lược giao dịch bí mật. Bí quyết của giao dịch thành công là quản lý rủi ro tốt, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn. Bất cứ ai cũng có thể đoán đúng và thỉnh thoảng thắng, nhưng không có quản lý rủi ro thì hầu như không thể duy trì lợi nhuận lâu dài.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!