Giao dịch Kim loại Giao ngay

Kim loại quý dẫn đầu ngành cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Giao dịch Kim loại Giao ngay là gì?

Giao dịch kim loại giao ngay là việc trao đổi một kim loại giao ngay – Vàng hoặc Bạc – lấy một loại tiền tệ. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể chọn đổi Bạc lấy Euro (XAGEUR) hoặc Vàng lấy Bảng Anh (XAUGBP).

Các nhà giao dịch trao đổi kim loại giao ngay trực tuyến sử dụng biểu đồ giá kim loại quý, sử dụng biểu đồ dài hạn và ngắn hạn để quyết định xem giá sẽ đi về đâu.

04-min (1)
05-min (1)

Giao dịch Kim loại quý với Vextrader

Với Vextrader, bạn có thể giao dịch CFD với vàng, bạc, bạch kim và palađi.

Bạn sẽ tìm thấy báo giá cho tất cả các kim loại quý của chúng tôi trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Khi bạn mua một vị trí, bạn sẽ suy đoán về sự tăng hoặc giảm giá trị của kim loại, thay vì nắm quyền sở hữu thực sự. Nếu dự đoán của bạn là chính xác, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Nếu không, bạn sẽ bị lỗ.

Sức mạnh của đồng Đô la

Do các kim loại quý có mệnh giá bằng đô la, chúng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá trị của tờ tiền xanh này.

Khi đồng đô la giảm, kim loại quý sẽ vừa là nơi tốt để lưu trữ giá trị của nó và vừa ít tốn kém hơn cho các quốc gia khác để mua – có nghĩa là nó có khả năng đẩy giá kim loại quý cao hơn.

07-min
08-min

Bất trắc trong Nền Kinh tế

Trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị, kim loại quý thường được xem là khoản đầu tư an toàn do giá trị lâu dài của chúng.

Chúng ta đã thấy lý thuyết này trong thực tế khi cuộc bầu cử Donald Trump khiến vàng tăng giá làm các nhà đầu tư lo lắng đổ xô vào thị trường kim loại an toàn.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!