Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi thành thạo và thành thạo các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau để đảm bảo lợi nhuận phù hợp ở mức rủi ro thấp.

Cũng thành thạo trong các chiến lược giao dịch khác nhau

Thương nhân Vextrader rất thành thạo trong các chiến lược giao dịch khác nhau từ phổ biến đến nâng cao đến chiến lược độc quyền. Tất cả phụ thuộc vào tính cách giao dịch, tiền tệ và môi trường giao dịch.

Ngày giao dịch

Đây là những giao dịch được thoát ra trước cuối ngày, như tên cho thấy. Điều này loại bỏ cơ hội bị ảnh hưởng xấu bởi di chuyển lớn qua đêm.

Giao dịch swing

Các vị trí được giữ trong vài ngày, theo đó các nhà giao dịch đang nhắm đến lợi nhuận từ các mô hình giá ngắn hạn. Một người giao dịch swing thường có thể nhìn vào các thanh mỗi nửa giờ hoặc một giờ.

Giao dịch theo vị trí

Xu hướng dài hạn theo sau, tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ những thay đổi lớn trong giá cả. Một nhà giao dịch dài hạn thường nhìn vào biểu đồ cuối ngày. Các chiến lược giao dịch theo vị trí tốt nhất đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật to lớn đối với các nhà giao dịch.

Giao dịch hàng tuần

Trong khi nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch trong ngày, vì sự biến động của thị trường mang lại nhiều cơ hội hơn cho lợi nhuận trong các khung thời gian hẹp hơn, các chiến lược giao dịch hàng tuần của forex có thể mang lại sự linh hoạt và ổn định hơn.

Giao dịch hành động giá

liên quan đến việc nghiên cứu giá cả lịch sử để xây dựng các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo.

Giao dịch định vị

là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, các phương pháp kỹ thuật có thể được sử dụng như Lý thuyết sóng Elliot.

Thu nhỏ

trong forex là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị trí trong suốt cả ngày. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước như khi nào / nơi để vào và thoát vị trí.

Giao dịch swing

là một chiến lược đầu cơ, theo đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường ràng buộc cũng như xu hướng. Bằng cách chọn ‘ngọn, và đáy đáy, người giao dịch có thể nhập các vị trí dài và ngắn tương ứng.

Thực hiện giao dịch

bao gồm vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn, tiếp theo là đầu tư vào loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!