Các yếu tố chính ảnh hưởng đến FX

Vextrader là công ty tiên phong trong thế giới ngoại hối, với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Dữ liệu kinh tế của đất nước là tương tự

Trường hợp lý thuyết kinh tế sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex trên cơ sở lâu dài, thì ảnh hưởng của những thay đổi trong dữ liệu kinh tế là ngay lập tức hơn nhiều.

Thông thường, các công ty lớn nhất trên thị trường trao đổi là các quốc gia khác nhau tham gia vào các hoạt động thị trường và có tiền tệ được ví như cổ phiếu ở quốc gia đó. Sau đó, dữ liệu kinh tế của đất nước tương tự như dữ liệu thu nhập của một công ty hoặc doanh nghiệp.

06-min

Tầm quan trọng của các yếu tố kinh tế

Tin tức và thông tin liên quan đến nền kinh tế của một quốc gia có thể có tác động trực tiếp đến hướng tiền tệ của đất nước

theo nhiều cách giống như các sự kiện hiện tại và tin tức tài chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, do đó tầm quan trọng của các yếu tố kinh tế. Tám yếu tố kinh tế sau đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của một loại tiền tệ trong thị trường Forex

Yếu tố 1 - Dữ liệu việc làm

Bảng lương phi nông nghiệp là tên được đặt cho dữ liệu liên quan đến số người được tuyển dụng trong nền kinh tế Hoa Kỳ, và nó được Cục Thống kê Lao động phát hành vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng. Giảm mạnh việc làm cho thấy một nền kinh tế hợp đồng, trong khi tăng mạnh là các chỉ số nhận thấy của một nền kinh tế thịnh vượng.

Yếu tố 2 - Lãi suất

Đây luôn là một trọng tâm chính trong thị trường ngoại hối. Vì các ngân hàng trung ương ủy thác chính sách tiền tệ và cung ứng, nên họ là trọng tâm chính của các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác nhau.Yếu tố 2 – Lãi suất

Yếu tố 3 - Lạm phát

Đây là thước đo tăng hoặc giảm mức giá trong một khoảng thời gian. Do số lượng lớn hàng hóa và dịch vụ có sẵn trong một quốc gia, thông thường một nhóm các hàng hóa và dịch vụ này được sử dụng để đo lường sự thay đổi trong giá cả. Việc tăng giá cho thấy sự gia tăng tỷ lệ lạm phát từ đó có thể làm giảm giá trị tiền tệ của quốc gia đó.

Yếu tố 4 - Tổng sản phẩm quốc nội

Đây là phép đo đối với hàng hóa và dịch vụ đã hoàn thành trong một khoảng thời gian. GDP được chia thành 4 loại:

  • chi tiêu kinh doanh
  • chi tiêu chính phủ
  • tiêu dùng cá nhân
  • tổng xuất khẩu ròng

Yếu tố 4 – Tổng sản phẩm quốc nội

Yếu tố 5 - Bán lẻ

Việc đo lường doanh số được ghi nhận bởi các nhà bán lẻ trong một khoảng thời gian là sự phản ánh của chi tiêu tiêu dùng tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào việc doanh số tăng hay giảm trong giai đoạn so sánh một năm trước. Chỉ số này cung cấp cho người tham gia thị trường một ý tưởng về mức độ mạnh hay yếu của nền kinh tế.

Yếu tố 6 - Hàng bền

Hàng hóa có tuổi thọ từ ba năm trở lên được coi là hàng hóa lâu bền và chúng được đo bằng số lượng được đặt hàng, vận chuyển hoặc không hàn trong một khoảng thời gian. Đây cũng là một chỉ số của chi tiêu kinh tế hoặc thiếu nó.

Yếu tố 7 - Dòng chảy thương mại và vốn

Giá trị tiền tệ có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các luồng tiền tệ xuất phát từ các tương tác nhất định giữa các quốc gia. Khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu, có xu hướng giá trị tiền tệ giảm. Đầu tư tăng lên ở một quốc gia có thể dẫn đến kết quả ngược lại.

Yếu tố 8 - Sự kiện kinh tế vĩ mô và địa chính trị

Bầu cử, khủng hoảng tài chính, thay đổi chính sách tiền tệ và chiến tranh có thể ảnh hưởng đến những thay đổi lớn nhất trên thị trường Forex. Những sự kiện này có thể thay đổi và / hoặc dẫn đến việc định hình lại nền kinh tế của một quốc gia.

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!