Chỉ số giao dịch

Bắt đầu chỉ số giao dịch chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới.

01-min

Chỉ số là gì?

CFD chỉ số chứng khoán là công cụ tài chính đại diện cho giá trị của các công ty giao dịch công khai cơ bản. Một chỉ số hàng đầu là S & P 500, phản ánh giá trị chung của các công ty hàng đầu giao dịch trên NYSE.

Nếu giá trị tổng thể của các công ty đó tăng lên, giá của S & P 500 sẽ tăng lên.

Tại sao giao dịch CFD?

Giao dịch chỉ số CFD cung cấp một số lợi ích cho nhà giao dịch trực tuyến.

Giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn mua hoặc bán các công cụ tài chính mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Đây có thể là hàng hóa, chứng khoán hoặc trong trường hợp CFD chỉ số chứng khoán, giá trị của các chỉ số cơ bản.

02
03-min (1)

Chỉ số giao dịch trực tuyến

Các chỉ số giao dịch trực tuyến là một cách tuyệt vời để đầu cơ vào thị trường tài chính hàng đầu thế giới và theo kịp các thị trường chứng khoán hàng đầu.

Các chỉ số là các công cụ tài chính phái sinh được tính như một mức trung bình trọng số của giá cổ phiếu của các công ty hoạt động hàng đầu được niêm yết trên sàn giao dịch.

Chỉ số chứng khoán trên thị trường tài chính

Chỉ số chứng khoán theo dõi và đo lường các giỏ cụ thể của các cổ phiếu liên quan. Với hàng ngàn giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch lớn khác nhau.

Các chỉ số cung cấp một cách chính xác và hiệu quả cho các nhà đầu tư để theo dõi một cách đáng tin cậy tâm lý chung của thị trường cũng như điểm chuẩn so với danh mục đầu tư cổ phiếu riêng lẻ của họ.

15

Nắm giữ Tương lai
Tài chính của Bạn

Thành công không đến với những người không làm gì cả. Hãy nắm bắt tương lai của bạn ngày hôm nay và để chúng tôi đưa bạn lên một tầm cao tài chính mới!